Latour blir delägare i Terratech

5 jun 2015

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Latour-Gruppen AB förvärvat 18% av aktierna i Steelwrist moderbolag Terratech, genom en riktad nyemission. Avsikten är att med Steelwrist som hörnsten bygga en industrigrupp inom området för snabbfästen, tiltrotatorer, elektronik och redskap för grävmaskiner och andra redskapsbärare.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en onoterad industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. I den onoterade industrirörelsen är den övergripande verksamhetsidén att med ett långsiktigt perspektiv investera i teknikstarka företag med egna produkter som bedöms ha en stor internationaliserings- och tillväxtpotential. ”Det är mycket glädjande att Latour blir delägare i Steelwrist. Latours långsiktiga investeringsperspektiv betyder mycket för koncernens fortsatta utveckling och vi kan nu mer aktivt börja titta på ännu snabbare expansionsalternativ både geografiskt och produktmässigt. Målet är att vidareutveckla den mycket konkurrenskraftiga position vi redan har på vår hemmamarknad även internationellt, säger Stefan Stockhaus, vd för Steelwrist.”

”Idag har mer än 90% av alla nya grävmaskiner som säljs i Sverige en tiltrotator, men penetrationen är mindre än 5% i stora men närliggande marknader som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vi ser därför med stor tillförsikt på tillväxtpotentialen i Steelwrist och kommer att arbeta aktivt tillsammans med övriga ägare för att stärka bolagets position som den snabbast växande tillverkaren av tiltrotatorer i världen”, säger Björn Lenander, vd för Latour Industries AB och ny styrelseledamot i Steelwrists moderbolag.

STEELWRIST AB
Stefan Stockhaus, VD

VD, Steelwrist AB

Stefan Stockhaus

Telefon: Tel: 08-626 07 00 | Mobil: 0709-98 13 21

Tel: 08-626 07 00
Mobil: 0709-98 13 21
E-post: stefan.stockhaus@steelwrist.com

 

Om Steelwrist AB:
Steelwrist är idag marknadens snabbast växande tillverkare av tiltrotatorer och snabbfästen. Sedan starten 2005 har Steelwrist skaffat sig en teknikledande position med fokus på effektivitet och säkerhet för grävmaskiner. Den patenterade ”framaxellåsteknologin” (Front Pin Lock) är i dag den enda säkra lösningen som fungerar både på snabbfästen och tiltrotatorer, för alla typer av grävmaskiner.

Steelwrist avancerade styrsystem XControl är marknadsledande, dessutom erbjuds även ett redskapsprogram optimerat för användning med tiltrotatorer. Produkterna säljs via återförsäljare i Sverige och via egna dotterbolag eller distributörer på den internationella marknaden. Steelwrist AB är ett svenskt företag med huvudkontor och tillverkning i Sollentuna utanför Stockholm.