Nyheter

Terratech förvärvar SVAB Hydraulik AB (SVAB)

11 feb 2016

Som ett led i Terratechs strategi att skapa en industrigrupp fokuserad på att leverera intelligenta, säkra och effektiva produkter och tjänster för redskapsbärare har Terratech förvärvat SVAB. I och med Investment AB Latours inträde som delägare i Terratech våren 2015…

Läs mer »

Latour blir delägare i Terratech

5 jun 2015

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Latour-Gruppen AB förvärvat 18% av aktierna i Steelwrist moderbolag Terratech, genom en riktad nyemission. Avsikten är att med Steelwrist som hörnsten bygga en industrigrupp inom området för snabbfästen, tiltrotatorer, elektronik och redskap för…

Läs mer »