Svenska investmentbolaget Solix förvärvar Steelwrist och SVAB Hydraulik

25 apr 2019

Det svenska investmentbolaget Solix har idag förvärvat samtliga aktier i Terratech AB, med de helägda dotterbolagen Steelwrist och SVAB Hydraulik. Steelwrist är idag en världsledande aktör på marknaden för tiltrotatorer, snabbfästen och redskap till grävmaskiner medan SVAB Hydraulik är marknadsledare…

Läs mer »

Terratech förvärvar SVAB Hydraulik AB (SVAB)

11 feb 2016

Som ett led i Terratechs strategi att skapa en industrigrupp fokuserad på att leverera intelligenta, säkra och effektiva produkter och tjänster för redskapsbärare har Terratech förvärvat SVAB. I och med Investment AB Latours inträde som delägare i Terratech våren 2015…

Läs mer »

Latour blir delägare i Terratech

5 jun 2015

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Latour-Gruppen AB förvärvat 18% av aktierna i Steelwrist moderbolag Terratech, genom en riktad nyemission. Avsikten är att med Steelwrist som hörnsten bygga en industrigrupp inom området för snabbfästen, tiltrotatorer, elektronik och redskap för…

Läs mer »